GARANTIEBEPALING

Captain Jack lounge stoelen worden gemaakt van hoogwaardige materialen die met de grootste zorg worden geselecteerd om de hoogstaande kwaliteit van onze producten te waarborgen. Desondanks kan het voorkomen dat het product niet aan onze strenge kwaliteitseisen voldoet. In dat geval biedt Captain Jack een garantie van één jaar tegen gebreken die het gevolg zijn van fabricage- of materiaalfouten. Binnen deze termijn heeft u recht op een gratis reparatie of op een nieuw product.

LET OP u heeft geen recht op garantie in het geval van:

  • Schade door onjuist gebruik of door onachtzaamheid;
  • Blootstelling aan oplosmiddelen, zuren en/of andere schadelijke of bijtende stoffen;
  • Normale slijtage.

 

De stoffen die wij gebruiken zijn ‘kleurecht’ (score 6 volgens ISO 105.B02). Net als bij alle gekleurde stoffen kan echter na geruime tijd enige verkleuring optreden. Deze verkleuring valt onder de bovengenoemde ‘normale slijtage’.

Hoe werkt onze garantieregeling?
De garantietermijn van een jaar geldt vanaf de aankoopdatum van uw Captain Jack. Klachten over het door u aangeschafte product kunt u rechtstreeks melden door een email te sturen aan info@captain-jack.nl.

Wij willen u vragen het volgende in uw mail te vermelden:

  • Naam, adres, woonplaats en contactgegevens;
  • Datum aankoop;
  • Duidelijke en volledige omschrijving van de klacht.
  •  

Tevens willen wij u vragen één of meerdere foto's van het product (defect) te maken en deze als bijlage bij uw mail te voegen. 

Captain Jack streeft ernaar om u zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst, contact met u opnemen over de behandeling van uw klacht.